Založ si blog

Vedomostný evanjelista

Vedomosti vždy boli, a aj sú,  základom akejkoľvek ľudskej činnosti. Je teda namieste hovoriť o vedomostnej spoločnosti, ekonomike, podniku?  Áno, tieto slovné spojenia vyjadrujú to, že vedomosti hrajú v rozvoji spoločnosti, ekonomike, podniku čoraz dôležitejšiu úlohu. Mnohí manažéri a ekonómovia považujú za rozhodujúce, akým spôsobom firma pracuje s vedomosťami – tzn. o celkový integrovaný systém práce s nimi. Ide teda o riadenie vedomosti, … je potrebné ich riadiť ako akékoľvek iné firemné zdroje.

Implementácia systému riadenia vedomostí vo firme je zložitým a náročným procesom,

ktorý ma mnoho dimenzií a etáp. Tento proces zahŕňa predovšetkým nasadenie infomačno – komunikačných technológií, ale aj adaptáciu systémov riadenia a organizácie práce v firme.  Nerešpektovanie mnohodimenzionality a zložitosti tohto procesu môže viesť k tomu, že neprinesie očakávané efekty. Hovoríme preto o systéme riadenia vedomosti vo firme.

Nemenej dôležitá je aj zmena celkovej atmosféry vo firme na takú, ktorá ja priaznivá voči riadeniu a zdieľaniu vedomosti naprieč celou organizáciou. Mnohí pracovníci disponujú vedomosťami, ktoré pre organizáciu  veľmi dôležité, až nenahraditeľné. Tieto majú podobu tzv. skrytých – tacitných vedomostí, akými sú napríklad jedinečné  nenahraditeľné skúsenosti pracovníka. Tacitné vedomosti sú viazané na osobnosť pracovníka, ich vlastníka, len od jeho závisí, či je ochotný „transformovať“ ich na vedomosti explicitne, a nechať ich zdieľať svojim spolupracovníkom. Pre zdieľanie tacitných vedomosti je dôležitá atmosféra dôvery porozumenia, spolupráce, viery v dosiahnutie spoločných efektov.  Každý zúčastnený pracovník verí, že tak ako on dáva svoje jedinečné vedomosti k dispozícii pre spoločnú vec, tak to robia aj ostatní zamestnanci, – na získaných efektoch sa budú podieľať všetci zainteresovaní.

Implementácia systému riadenia vedomosti vo firme  znamená podstatný zásah do doterajšieho fungovania firmy. Je to napríklad zvýšená miera monitoringu činnosti každého zamestnanca. Predpokladá sa že táto situácia sa stretne s prirodzeným odporom väčšiny zamestnancov.  Pred každým zamestnancom stoji otázka zdieľať všetky svoje vedomosti, alebo si niektoré nechať pre seba?

Vytvorenie  systému riadenia vedomostí vo firme je pre jej pracovníkov nielen racionálnou záležitosťou, ale v neposlednom rade otázkou pracovnej aj osobnej motivácie. Dôležitú úlohu tu hrajú aj emocionálne postoje. Preto pri zavádzaní firemnej vedomostnej siete treba uplatňovať nielen formálne riadiace a pracovné postupy, ale využívať aj neformálnu vzťahy v organizácii, vzbudzovať dôveru, vieru a nadšenie zamestnancov pre novoty a dobru vec.

V odbornej literatúre, ale aj vo firemnej praxi v týchto súvislostiach sa niekedy používa termín evanjelizácia, ktorý znamená vlastne„prinášať radostné správy“. Evanjelizácia sa opiera o vieru človeka, v pokrok, v lepšiu budúcnosť, v dobro. Evanjelizácia je založená na jedincoch, ktorí  svoju vieru, nadšenie vedia preniesť aj na ostatných. Osobu, ktorá sa venuje aktivitám nasadenia systému riadenia vedomostí v firme, môžeme nazvať „vedomostným evanjelistom“.

Vedomostný evanjelista

nie je oficiálna funkcia, resp. pozícia, skôr aktivita, ktorá sa uskutočňuje na základe neformálnej autority, rešpektu voči jeho odbornosti zo strany ostatných zamestnancov.

Vedomostný evanjelista

má zvyčajne popri vedomostiach z oblasti informačných technológii, princípov a postupov vedomostného manažmentu, aj  znalosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov, psychológie, sociológie. Dôležitá je aj jeho neformálna autorita a schopnosti získať, presvedčiť pracovníkov, preniesť svoju vieru a nadšenie na ostatných.

Vedomostný evanjelista

môže byt manažérom, alebo špecialistom,  ale svoje aktivity uskutočňuje na predovšetkým na základe vlastného presvedčenia, vnútornej motivácie, ale aj autority osobnosti.

Úlohou vedomostného evanjelistu je poskytovať podporu pre implementáciu systému riadenia vedomosti v podniku. Táto podpora zahŕňa osobitne procesy nasadenia nových technológií, založených na výpočtovej technike, ale aj zmeny systému riadenia a organizácie. Vedomostný evanjelista tieto odborné profesionálne činnosti vie obohatiť o neformálne aktivity, ktoré vyvolajú v  zamestnancoch vyššiu úroveň zainteresovanosti založenej na viere, presvedčení, až nadšení pre dobrú vec. Vedomostný evanjelista vie v týchto procesoch vzbudzovať a používať pozitívne emócie. Využíva najmä osobné kontakty so zamestnancami, formálne aj neformálne. Pomáha pri vytváraní neformálnych komunít a sieti. Býva často v priamom neformálnom kontakte pracovníkmi, ktorí sa zúčastňujú na  procesoch vytvárania systému riadenia vedomosti vo firme a sú osobitne zainteresovaní na jeho fungovaní. Sleduje ich správanie a postoje, bezprostredne reaguje na ich problémy a ťažkosti. Postupne získava na svoju stranu tých zamestnancov, ktorí sú presvedčení o správnosti nasadenia vedomostnej siete. Snaží sa rozširovať rady svojich spojencov a prívržencov – ďalších vedomostných evanjelistov.

Zdieľanie vedomostí nie je ich kopírovanie

14.12.2010

Skúsme sa pozrieť bližšie na slovo „zdieľanie“. Používa sa najmä v spojení s pojmami informácie, vedomosti, znalosti a pod. Jazykovedci polemizujú o tom, či je toto slovo spisovné, či viac »

Vieme čo nevieme, alebo nevieme čo vieme?

18.10.2010

Slávny Sokratov výrok „Viem, že nič neviem“ bol pre mňa ešte ako tínedžera vstupnou bránou do sveta filozofie a ľudskej múdrosti. Celý svoj život sa k týmto slovám vraciam, vždy mi viac »

India, vysušená zem, praskliny, pukliny, sucho, horúčava, leto

Najhoršie za posledné desaťročia. Horúčavy v Austrálii atakujú 50 stupňov

16.01.2019 16:09

Porovnateľné horúčavy, pokiaľ ide o teplotu a trvanie, Austrália zažila naposledy v roku 1939.

pošta, list, poštár

Poplatok za SIPO nezohľadňoval náklady, bráni jeho zvýšenie pošta

16.01.2019 16:07

Poplatok za spracovanie úhrady dokladu SIPO bol dlhodobo podhodnotený a neodzrkadľoval základnú úroveň nákladov, bráni jeho zvýšenie pošta.

poľovník, puška, poľovačka, príroda, zver

V Srbsku zadržali muža podozrivého z prípravy útoku počas Putinovej návštevy

16.01.2019 16:04

Podľa niektorých tvrdení mladík mohol pripravovať útok aj na samotného Putina.

pellegrini

VIDEO: Prichystáme sa aj na najhorší scenár, povedal Pellegrini o brexite

16.01.2019 15:57

Nachádzame sa dnes v chaotickej situácii, priznal premiér Pellegrini.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 3
Celková čítanosť: 3957x
Priemerná čítanosť článkov: 1319x

Autor blogu

Kategórie

Odkazy